لوفا گستر

لوفا گستر تولید کننده محصولات لوفا در ایران

گیاه لوفا

گیاه لوفا بعد از بالغ شدن خشڪ شده و ڪاملا سبڪ میشود

و رنگ پوسته ی ان زرد مایل به قهوه ای میشود

و به راحتی میتوان پوست را از اسفنج جدا نمود.

لوفا گستر در سال 1398 کار خود را آغاز کرد Copy Right 2019 LuffaGostar Team