لیف (نام علمی: Luffa aegyptiaca) نام یک گونه از سرده لیف است. لوفا، میوه خشک شده گیاهی از خانواده کدوییان است که رویش آن در محدوده مناطقی با آب و هوای گرم و مرطوب، به ویژه در بخشهای شمالی و نیز جنوبی کشور، صورت می‌‌پذیرد. گیاه لوفا متعلق به مناطق گرم و مرطوب آمریکای جنوبی و دارای نوعی اسفنج طبیعی است که در صنایع آرایشی و بهداشتی، اُرتوپد، محصولات مراقبت از پوست و غیره کاربرد دارد. کشت و پرورش گیاه لوفا در اکثر مناطق ایران امکان‌پذیر است و چون این کسب‌وکار در ایران نوپا و در ابتدای راه است، فرصت و مزیت‌های قابل‌توجهی دارد.

برای پرورش گیاه لوفا می‌توان از یک باغچه کوچک شروع کرد،

لوفا از گیاهان ڪمتر شناخته شده، و بسیار مفید است ڪه اولین بار در ڪشور ژاپن آن را به جهانیان معرفی ڪردند .
لوفا یڪ نوع گیاه از خانواده ی خیار های گرمسیری و نیمه گرمسیری است و شڪلی شبیه خیار دارد.
این گیاه در چین،هند و ویتنام بسیار محبوب است.