لوفا گستر

لوفا گستر تولید کننده محصولات لوفا در ایران

سلولیت چیست؟

سلولیت چیست؟
به تجمع بدشڪل چربی ها در زیر پوست گفته میشود ڪه یا به دلیل برنامه غذایی ناسالم

و یا عدم تحرڪ و اضافه وزن ایجاد میشود.
سلولیت در زنان شایع تر از مردان بوده و اڪثر

اوقات در ران و پشت ران ها و باسن دیده میشود.
با استفاده ده دقیقه ای در روز از اسفنج های لوفا سلولیت را ڪاملا از بین برده

و پوستی سالم وزیبا را به خود هدیه ڪنید.

لوفا گستر در سال 1398 کار خود را آغاز کرد Copy Right 2019 LuffaGostar Team